01
sep
2015

DoubleCheck nu även för köparsidan

Som ett led i DoubleChecks satsning att skapa bättre offentliga affärer lanserar nu bolaget ett affärsområde som riktar sig till köparsidan på den offentliga marknaden, dvs de som gör inköp i stat, kommun och landsting samt dess bolag.

DoubleCheck är en av de ledande aktörerna för att skapa en bättre fungerande offentlig marknad. Förutom den unika affärsinformation som DoubleCheck samlar in över de offentliga affärerna har konsultverksamheten vuxit i snabb takt. I dagsläget finns det 16 seniorkonsulter och flera kopplade underkonsulter som tillsammans hjälper leverantörer att göra bättre affärer.

DoubleCheck nu även för köparsidan
DoubleChecks bild av att minst 10 procent av det offentliga marknadsvärdet kan frigöras om det görs bättre offentliga affärer berör i hög grad även köparna. Med den bakgrunden öppnar nu DoubleCheck upp en ny verksamhetsinriktning med affärsstöd för köparna i den offentliga sektorn. Inriktningen för dessa uppdrag är verksamhetsutveckling med fokus på ökad affärsförståelse, effektivare leverantörsdialog samt stöd i uppföljning och kontroll.

− Jag är glad och stolt som grundare av DoubleCheck att nu kunna se verksamheten utvecklas till att även omfatta det som var grunden när vi startade 2007. Med ett tydligt erbjudande till köparsidan på den offentliga marknaden vet jag att vi kommer bidra till den förändring som vår mission talar om. De 80 miljarder som kan frigöras genom bättre offentliga affärer är nog bara början om alla blir bättre på den offentliga affären, säger Fredrik Tamm grundare och vd på DoubleCheck.

Några av dem som kommer göra jobbet
Bland de konsulter som ingår i DoubleCheck och som har en gedigen bakgrund från köparsidan eller som redan idag hjälper denna typ av kund är bl a:
• Charlotta Frenander, tidigare Uppsala kommun, Konkurrensverket och Miljöstyrningsrådet
• Karin Leth, tidigare Arbetsförmedlingen och Premiepensionsmyndigheten
• Sebastian Nordgren och Peter Brännström, tidigare PostNord
• Anders Bjurstam, idag arbetande med flera myndigheter och tillika affärsområdesansvarig.

 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck
Tel: 0707-12 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se

Anders Bjurstam, affärsområdesansvarig, DoubleCheck,
Tel: 0705-64 16 50, anders.bjurstam@doublecheck.se

Birgitta Löfdahl, marknadsansvarig, DoubleCheck
Tel: 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se