24
jan
2017

DoubleCheck och Tenders inleder strategiskt samarbete i syfte att stärka den offentliga affären

DoubleCheck och Tenders inleder strategiskt samarbete i syfte att stärka den offentliga affären

Med DoubleChecks stora upparbetade marknadskunskap inom Business Intelligence och Tenders processer och kompetens inom aktivt anbudsstöd, kan både befintliga och nya leverantörer till offentlig sektor erbjudas högkvalitativt konsultstöd längs hela den offentliga affärsprocessen. Från beslutsstöd till ledningsgrupper via affärsstöd till sälj- och marknadsansvariga samt kvalitetssäkrat anbudsstöd för  Anbudsgivare. Förutom affärssamarbetet innebär detta också korsvis representation i bolagens respektive styrelsearbete.

Med start i januari 2017 inleder DoubleCheck och Tenders ett affärsstrategiskt samarbete. Syftet bakom samarbetet är att utveckla erbjudandet och kundnyttan. Var för sig i att stärka kundvärdet i bolagens tjänster och tillsammans i lärande och tillväxt. Båda företagen är specialiserade inom offentlig marknad och har mångårig erfarenhet från den offentliga arenan.

– Vårt fokus är ett samarbete mellan bolagen. Vi ser fram mot att utvecklas tillsammans och skapa ännu större kundnytta. Vi är övertygade om att vi har mycket att erbjuda både varandra och marknaden säger Jonas Jarl, vd för Tenders Sverige.

– Vi ser en stark fortsatt framtida utveckling av och fokus på den offentliga marknaden. Intresset för att göra bättre offentliga affärer ökar. Kunskapen hur detta kan göras är starkt beroende på regelverk, processer och praxis. DoubleCheck och Tenders kan tillsammans överbrygga bristande kunskap, behov av ökade leveransresurser samt ett stärkt affärsmannaskap, säger Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd och grundare och DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Dan Frödén, Senior Advisor och ägare Tendersgruppen, 010-330 29 75, 0703-20 45 00, dan.froden@tenders.se
Jonas Jarl, VD Tenders Sverige AB/Tenders Norge AS, 010-3302910, 0735-178070, jonas.jarl@tenders.se

Om DoubleCheck
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.
För mer information om 80-miljardersklubben se www.80miljarder.nu
För mer information, besök www.dobulecheck.se

 

Om Tenders
Tenders Sverige AB i Linköping startade verksamheten för drygt tio år sedan. Vi är en professionell partner i anbudsprocesser och ger dig operativt stöd eller rådgivning i alla steg i en anbudsprocess, eller i de delar du väljer. Vårt mål är att ohttp://www.tenders.septimera anbudsarbetet så att våra kunder når större framgång i offentliga affärer. I Linköping producerar vi årligen cirka 500 anbud.
Våra jurister och anbudskonsulter har alla specialkompetens inom upphandlingsområdet och vår VD har sälj- och marknadsföringsstrategier som specialområde. Bland kunderna finns allt från enmansföretag till multinationella företag, över hela Sverige och i alla typer av branscher. Vi har 300 kunder som återkommande anlitar Tenders.

Tendersgruppen verkar i Sverige och Norge.
I gruppen ingår Tenders Sverige AB, Tenders Norge AS och Tenders International Consulting AB. Moderbolag är Tenders International Holding.
För mer information, besök www.tenders.se