21
jun
2017

DoubleChecks unika affärsvärden blir en del av Dagens Samhälles nya satsning

Nytt strategiskt samarbete

DoubleChecks unika affärsvärden blir en del av Dagens Samhälles nya satsning

Dagens Samhälle har länge varit den ledande bevakaren av den offentliga marknaden, det vill säga den offentliga sektorns köp av varor och tjänster från privata företag – en marknad som omsätter i runda tal 1000 miljarder kronor per år.

– Doublecheck är den perfekta partnern. Vi vill utveckla våra granskningar och analyser av den sektor i näringslivet som står för ungefär 25 procent av Sveriges BNP, kommenterar Olov Carlsson, vd och chefredaktör på Dagens Samhälle.

Syftet med samarbetet är också att utveckla nya tjänster och produkter för tidningens läsare och leverantörerna till den offentliga sektorn.

– Vår roll är att säkerställa att offentliga beslutsfattare, både politiker och tjänstemän, har de bästa beslutsunderlagen för att fatta de bästa besluten, säger Olov Carlsson.

Doublecheck samlar bland annat årligen in affärsinformation från kommuner, landsting och stat som ger en inblick i hur alla offentliga inköp fördelas och hur mycket pengar olika bolag omsätter i offentliga kontrakt och upphandlingar.

– Informationen kan brytas ner och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt område. Dessutom kan man naturligtvis också se exakt vad exempelvis en kommun har köpt, totalt eller per leverantör, säger Fredrik Tamm, vd och grundare för DoubleCheck.

 

DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd. Genom samarbetet med bolaget Tenders erbjuds också ett professionellt anbudsstöd och upphandlingsjuridisk rådgivning.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar? Läs DoubleChecks White paper och för information om den unika affärsinformationen från oss på www.offentligamarknaden.se

Dagens Samhälle är tidningen för beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Chefer och politiker i kommuner, landsting, statliga verk, myndigheter och offentligt ägda bolag. Vi skriver även för företagen inom den växande välfärdssektorn, de som driver skolor, sjukhus och omsorg i privat regi. På dagenssamhalle.se står debatten i centrum. Här når de lokala frågorna en nationell publik. Varje dag, året om, ger vi dig en initierad och seriös debatt om ämnen som: sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur, ekonomi och demokrati.

Ägare är Dagens Samhälle AB, som är ett fristående och redaktionellt oberoende bolag inom SKL Företag AB. Vd och chefredaktör: Olov Carlsson