13
jun
2019

Fokusera på nytta inte slöseri

Svensk näringsliv uppmärksammar i en rapport potentialen i bättre offentliga affärerna i Sverige. Det här är en fråga som kommer att vara i fokus på DoubleCheck arena under Almedalsveckan.

I sin rapport understryker Svenskt Näringsliv att upphandlingslagarna inte hindrar att det görs goda affärer som säkerställer varor och tjänster av god kvalitet till rätt pris.

Det största hindret är istället bristande förståelse för affären hos både politiker och ledande tjänstepersoner, och ett bristande ledarskap som inte klarar av att organisera förvaltningen utifrån inköpsbehovet.

Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, tar fasta på det och menar att det är viktigt att fokusera på möjligheterna med bättre offentliga upphandlingar. Idag är fokus mycket på slöseri men vi menar att det är bättre att fokusera på hur man kan öka nyttan, säger Fredrik Tamm. Upphandlas rätt saker? Till vem? Hur ser uppdraget ut? Hur stor är nyttan? Är priset rimligt? Det är visserligen bra att anställa avtalscontrollers för att följa upp resultat och avtal, men tänk på potentialen som finns i att ställa sig de grundläggande frågor jag nämner före beslutet, fortsätter han. Och tänk vilken nytta en effekthöjning eller besparing på 10 % av de totala inköpsbeloppen skulle göra.

Läs mer om Svenskt näringslivs rapport på: https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/offentlig-upphandling/effektivare-offentlig-upphandling-mer-nytta-for-pengarna_739483.html