18
sep
2012

Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer bjuder in till medlemsmöte den 11 oktober

Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL) inbjuder härmed alla företag som under 2011 och 2012 har fakturerat offentlig sektor till FSOL:s första öppna medlemsmöte.

 

Nu är det dags att samlas för en bättre offentlig marknad

– Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer bjuder in till medlemsmöte den 11 oktober 2012 kl 18-21


Smyglanseringen av Sveriges mest intressanta intresseorganisation går mot offentlighet

Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL) inbjuder härmed alla företag som under 2011 och 2012 har fakturerat offentlig sektor till FSOL:s första öppna medlemsmöte.

Vi träffas på Lindhagensgatan 94, Auditoriet, kl. 18:00 för att presentera föreningens nuvarande programpunkter, stadgar, hur man blir medlem samt en preliminär verksamhetsplan fram till nästa års Almedalsveckor.

Det finns inga förpliktelser kopplat till ert deltagande på mötet.

För anmälan till medlemsmötet maila in dina kontaktuppgifter till info@fsol.se

Har du frågor som du anser att föreningen ska ta upp och driva är du välkommen att skicka in dem till fredrik.tamm@fsol.se Vill du anmäla dig redan nu som medlem och ha röstmöjlighet på mötet tar du kontakt med dan.froden@fsol.se

Väl mött den 11 oktober kl 18:00

Daniel De Sousa Fredrik Tamm Dan Frödén
Daniel De Sousa
VD för Visma Opic
Fredrik Tamm
VD för DoubleCheck
Dan Frödén
VD för Tenders