03
sep
2013

Försäkringsbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 18,8 miljarder kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012.

Inom försäkringsbranschen finns 385 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 18,8 miljarder kronor under 2012.

De tre största leverantörerna är:

  • KPA Pensionsservice AB med 11,7 miljarder kr i affärsvärde
  • SPP Liv Pensionstjänst AB med 3,7 miljarder kr i affärsvärde
  • Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag med 974 miljoner i affärsvärde

 

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom försäkringsbranschen
(SNI-kod 65 och 66) är:
KPA Pensionsservice AB, SPP Liv Pensionstjänst AB, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, KPA Pensionsförsäkring AB (publ), KPA Kommunsktorns Pensions AB:s Pensionsstiftelse, KPA Livförsäkring AB (publ), LIVFÖRSÄKRINGSABET SKANDIA (PUBL), Trygg-Hansa FörsäkringsAB (publ), Agenta Investment Management AB samt Reda Pensionsadministration AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.