01
jun
2012

Göteborgs stad fortsätter arbeta preventivt mot oseriösa företag

Göteborgs stads Upphandlings AB tillsammans med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tecknar nytt användaravtal för de kommande två åren med bolaget DoubleCheck avseende tjänsten Leverantörskontroll.

 

Göteborgs stads Upphandlings AB tillsammans med Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet tecknar nytt användaravtal för de kommande två åren med bolaget DoubleCheck avseende tjänsten Leverantörskontroll.

 Leverantörskontroll är en webbtjänst där man enkelt kan kontrollera leverantören före inköpet. Med ett klick visas en röd, gul eller grön flagg om det OK att handla eller inte. Med Leverantörskontroll kan stadens alla anställda som gör inköp, på ett enkelt och snabbt sätt kontrollera den leverantör man ska handla ifrån. Tjänsten skall primärt användas som stödsystem för stadens samtliga direktinköp (direktupphandlingar). På så sätt kan staden fortsätta att arbeta preventivt för att minska risken att göra affärer med oseriösa företag. Under den inledande perioden har ca 900 användare genomfört nästan 25 000 förfrågningar. Målsättningen är att alla direktupphandlingar skall föregås av en leverantörskontroll.

För mer information kontakta:
Carl-Johan Thorell
Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget
Tel: 031-334 37 30
Fax: 031-13 05 51
E-post: carl-johan.thorell@uhb.goteborg.se

Fredrik Tamm
VD, DoubleCheck AB
Tel: 0707-12 43 57
E-post: fredrik.tamm@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleChecks affärsidé är att stödja privat och offentlig sektor i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra sina leverantörsrelationer. Syftet är att skapa och säkerställa en portfölj av serösa leverantörer och därmed bidra till sunda, trygga och långsiktiga affärsrelationer. Vi gör det med hjälp av informationsinsamling, analysverktyg och spetskompetens. DoubleCheck är vidare en av initiativtagarna samt grundare till den nya branschorganisationen Föreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).