21
maj
2013

Hotellbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 1,1 miljarder kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer. Inom hotellbranschen finns 1 736 leverantörer som tillsammans har fakturerat den offentliga marknaden 1, 1 miljarder kr.

Ytterligare fakturering kan ha ägt rum från bolag som har sin huvudsakliga verksamhet i en annan bransch.

De tre största bolagen är:

  • Scandic Hotels AB med 52 miljoner kr i affärsvärde
  • Congrex (Sweden) AB med 37 miljoner kr i affärsvärde
  • Hotell och pensionatskedjan i Göteborg AB med 16 miljoner kor i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen (SNI-kod 551) är:

Scandic Hotels AB, Congrez Sweden AB, Hotel och pensionatskedjan i Göteborg AB, Vår Gård Saltsjöbaden AB, Parkfast Arena AB, PTKS Utbildningsstiftelse, Utsiken Meetings AB, Tribe Hotel Management AB, Stora Brännbo Konferens och Hotell AB samt Hotel Bohusgården AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna.  Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

Om Marknadsrapporten

Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter.  De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice
Läs mer om marknadsrapporten »

 

Se vad andra branscher omsätter på den offentliga marknaden

Skorstensfejarbranschen »