19
maj
2013

Ledande aktörer på den offentliga marknaden inleder strategiskt samarbete

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Nu inleds ett strategiskt samarbete med Tenders Sverige AB och Informa AB, två ledande aktörer på den offentliga marknaden. Nu kan leverantörernas marknadsavdelningar äntligen mäta effekten av sina investeringar.

─ Den totala offentliga marknaden är mycket större än vi tidigare trott. Slår man samman våra siffror för kommuner och landsting med tillgängliga uppskattningar på marknaden för statliga myndigheter och bolag överstiger marknaden 1000 miljarder kronor netto, säger Fredrik Tamm vd och grundare för DoubleCheck AB som nu inleder ett strategiskt samarbete med två ledande aktörer på den offentliga marknaden, nämligen Tenders AB och Informa AB.

Med företagens gemensamma kunskap och erfarenhet om hur den offentliga sektorn fungerar kan vi erbjuda värdefull information i form av unika marknadsrapporter. Rapporten visar möjligheterna att påverka och göra affärer på Sveriges största marknad. Med bra beslutsunderlag kommer de framtida marknadsinvesteringarna att öka allteftersom kännedomen om att stora delar av den offentliga marknaden fungerar som vilken traditionell marknad som helst. Då höjs också statusen för den offentliga affären.

Informa är ett säljbolag som jobbar med försäljning åt flera ledande branschtidningar.
─ Genom vårt långvariga samarbete med Dagens Samhälle har vi i många års tid verkat för att belysa potentialen och möjligheterna i att göra affärer med offentlig sektor. Genom vårt samarbete med DoubleCheck kan vi nu erbjuda våra kunder ytterligare verktyg för att bevaka och verka på den offentliga marknaden, säger Mike Kolacz, VD på Informa AB.

Tenders är ett företag med anbudsspecialister.
─ Våra kunder vill ha praktisk hjälp i anbudsarbetet och även kvalificerad juridisk och kommersiell rådgivning. Vi hjälper våra klienter att vinna fler och lönsammare affärer på den offentliga marknaden. Samarbetet med DoubleCheck betyder att vi mycket snabbare – och i en omfattning som varit svår att uppnå tidigare – kan leverera kritisk affärsinformation om marknaden till priser som sätter benchmark i rapportbranschen, säger Christian Wollin, VD på Tenders AB.

 

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från lands-tingen och 312 miljarder från kommunerna.  Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.
Läs mer om marknadsrapporten »