13
sep
2016

Livsmedelsbranschens marknadsvärde på den offentliga marknaden uppgår till 5,7 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för livsmedelsbranschen på den offentliga marknaden uppgår till 5,7 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 124 företag som levererar livsmedel till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 5,7 miljarder kronor* under 2015.

De tre största leverantörerna 2015:

  • Martin & Servera Aktiebolag AB med 2 990 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Menigo Foodservice AB med 2 381 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Svensk Cater AB med 222 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i branschen partihandel med livsmedel (SNI-kod 46390) 2015 är:
Martin & Servera AB, Menigo Foodservice AB, Svensk Cater AB, Dagab Inköp & Logistik AB, ICA Sverige AB, Axfood Snabbgross AB, Mårdskog & Lindkvist AB, Varsego Sverige AB, Hellström & Bonnevier Handel AB samt Martin Olsson Cashar AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.