01
jul
2013

Måleribranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 510 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012.

Inom måleribranschen finns 754 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 510 miljoner kronor under 2012.

 De tre största bolagen är:

  • Sandå Sverige AB med 51 miljoner kr i affärsvärde
  • Måla i Skåne AB med 20 miljoner kr i affärsvärde
  • Vik Entreprenadmed 18 miljoner i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom måleribranschen (SNI-kod 43341) är:
Sandå Sverige AB, Måla i Skåne AB, Vik Entreprenad AB, Stoby Måleri AB, Nordiska Ytskiktsbolaget AB, LKB Måleri och Golv AB, L. Fribergs Måleri i Motala AB, Sandå Industri och Rostskydd AB, Warfvinge Måleri AB samt Alviks Måleri AB

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.