23
sep
2013

Marknaden för advokatbyråer på den offentliga marknaden uppgår till 302,5 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012.

Det finns 357 advokatbyråer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 302,5 miljoner kronor under 2012.

De tre största leverantörerna är:

  • Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB med 66,6 miljoner kr i affärsvärde
  • Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag med 27 miljoner kr i affärsvärde
  • Setterwalls Advokatbyrå AB med 25,7 miljoner kr i affärsvärde

Så här säger Anne Ramberg, generalsekreterare för Sveriges advokatsamfund
”Den offentliga upphandlingen omsätter mycket stora belopp. Lagstiftningen är mycket komplicerad och svårtillämpad. Nya krav reses också när det gäller s.k. mjuka parametrar som CSR och miljö m.m. På grund av komplexiteten och att upphandlingarna tenderar att växa i omfång har området upphandling kommit att bli ett stort och viktigt område för advokatbyråerna. Särskilt de större, vilket enkäten också visar.”

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen advokatbyråer (SNI-kod 69101) är:
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Advokatfirman Lindahl KB, Setterwalls Advokatbyrå AB, Hannes Snellman Advokatbyrå AB, Advokatfirman Åberg & Co AB, Advokatfirman Fylgia KB, Foyen Advokatfirma AB, Advokatfirman Abersten HB, MAQS Law Firm Advokatbyrå AB samt Ramberg Advokater AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar,
klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.