09
aug
2016

Marknadsvärdet för branschen arkitektkontor på den offentliga marknaden uppgår till 2 250 miljoner kronor*

Marknadsvärdet för branschen arkitektkontor på den offentliga marknaden uppgår till 2 250 miljoner kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 785 företag i branschen arkitektkontor som levererar varor och tjänster till den
offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter,
kommuner och landsting 2 250 miljoner kronor* under 2015*.

De tre största leverantörerna 2015:

  • White arkitekter AB med 391,4 miljoner kronor i affärsvärde*
  • SWECO Architects AB med 214,4 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Tengbomgruppen AB med 189,4 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i branschen arkitektkontor
(SNI‐kod 71110) 2015 är:
 White arkitekter AB, SWECO Architects AB, Tengbomgruppen AB, LINK Arkitektur AB, Temagruppen
Sverige AB, Nyréns Arkitektkontor AB, Cedervall Arkitekter AB, Arkitema AB, AIX Arkitekter AB samt Pyramiden Arkitekter i Göteborg AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.