02
aug
2016

Marknadsvärdet för branschen bevakning och säkerhetstjänster på den offentliga marknaden uppgår till 2,2 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för branschen bevakning och säkerhetstjänster
på den offentliga marknaden uppgår till 2,2 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 179 företag i branschen bevakning och säkerhetstjänster som levererar varor och tjänster
till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter,
kommuner och landsting 2,2 miljarder kronor* under 2015*.

De tre största leverantörerna 2015:

  • Securitas Sverige AB med 929,2 miljoner kronor i affärsvärde*
  • 4U Security Services (Sverige) AB med 369,6 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Nokas Security AB med 263,5 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i branschen bevakning och
säkerhetstjänster (SNI‐kod 80100) 2015 är:
 Securitas Sverige AB, 4U Security Services (Sverige) AB, Nokas Security AB, Commuter Security Group AB, Pema Vakt KB, Rapid Säkerhet AB, Vesper Group AB, Nokas Värdehantering AB, Loomis Sverige AB samt Cubsec AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.