26
jul
2016

Marknadsvärdet för ventilationsbranschen på den offentliga marknaden uppgår till 2,2 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för ventilationsbranschen på den offentliga
marknaden uppgår till 2,2 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 455 företag i ventilationsbranschen som levererar varor och tjänster till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 2,2 miljarder kronor* under 2015*.

De tre största leverantörerna 2015:

  • Caverion Sverige AB med 1 183,3 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Climat 80 AB med 107,5 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Gunnar Karlsen Sverige AB med 74,6 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i ventilationsbranschen
(SNI‐kod 43222) 2015 är:
Caverion Sverige AB, Climat 80 AB, Gunnar Karlsen Sverige AB, e3k Installation AB, ACE Energi &
Klimat AB, Fyrkantens Ventilation AB, Imtech Ventilation AB, Imtech Ventilation Östergötland AB, HH:s Ventilation AB samt BI‐Vent AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.