28
aug
2014

Marknadsvärdet för branschen ”Linjebussar” på den offentliga marknaden uppgår till 8,2 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

 

Det finns 382 leverantörer i branschen linjebussverksamhet som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 8,2 miljarder kronor under 2013.

De tre största leverantörerna är:

  • Nobina Sverige AB med 2 724 miljoner kr i affärsvärde
  • Arriva Sverige AB med 2 336 miljoner kr i affärsvärde
  • Veolia Transport Sverige AB med 1 169 miljoner kr i affärsvärde

 

De tio största linjebussbolagen på den offentliga marknaden (SNI-kod 49311) är:
Nobina Sverige AB, Arriva Sverige AB, Veolia Transport Sverige AB, Bergkvarabuss AB,
Klövsjö-Rätan Trafik AB, Buss i Väst AB, Nettbuss AB, SAMBUS AB, AB Stockholms Spårvägar samt GotlandsBuss AB


För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.