29
sep
2014

Marknadsvärdet för medicinsk utrustning och apoteksvaror på den offentliga marknaden uppgår till 14,1 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp
för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

Det finns 713 leverantörer av medicinsk utrustning och apoteksvaror som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 14,1 miljarder kronor under 2013.

 

De tre största leverantörerna är:

  • OneMed Sverige AB med 1,7 miljarder kronor i affärsvärde
  • Mediq Sverige AB med 1,4 miljarder kronor i affärsvärde
  • GE Healthcare Sverige AB 509 miljoner kronor i affärsvärde

De tio största leverantörerna på marknaden för medicinsk utrustning och apoteksvaror på den offentliga marknaden (SNI-kod 46460) är:
OneMed Sverige AB, Mediq Sverige AB, GE Healthcare Sverige AB, Johnson & Johnson AB, Medtronic AB,
Covidien Sverige AB, MediCarrier AB, Roche Diagnostics Scandinavia AB, ApoEx AB samt Abbott Scandinavia AB.

De tre största inköparna
Av de 14,1 miljarder som denna bransch totalt omsätter på offentlig marknad har landstingen köpt medicinsk utrustning och apoteksvaror för 12,8 miljarder. Västra Götalandsregionen har störst utgifter på 2,4 miljarder kronor. Stockholms läns landsting är näst största inköparen med 2,1 miljarder kronor och därefter kommer Region Skåne med 1,9 miljarder kronor.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se
Markus Oelandius, Public Sales Manager,  070-174 60 60, markus.oelandius@doublecheck.se

 

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.