20
sep
2016

Marknadsvärdet för städbranschen på den offentliga marknaden uppgår till 6,7 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för städbranschen på den offentliga marknaden uppgår till 6,7 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 1 095 företag som levererar städtjänster till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 6,7 miljarder kronor* under 2015.

De tre största leverantörerna 2015:

  • ISS Facility Services AB med 1 779 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Sodexo AB med 1 714 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Förenade Service i Sverige AB med 247 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i branschen städtjänster (SNI-kod 81210) 2015 är:

ISS Facility Services AB, Sodexo AB, Förenade Service i Sverige AB, NCA Facility Services AB, MIAB/NCA Facility Services AB, Rengörare Näslund AB, Allianceplus AB, Falkenbergs Städ AB, Teknostäd AB samt Västmanlands Städ & Flytt-tjänst AB.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.