02
sep
2014

Marknadsvärdet för vitvaror på den offentliga marknaden uppgår till 107,3 miljoner kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

Det finns 155 leverantörer på vitvarumarknaden som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 107,3 miljoner kronor under 2013.

De tre största leverantörerna är:

  • Stevo´s Storkök AB med 19,4 miljoner kronor i affärsvärde
  • Kainu – Isberg Kök AB med 19,2 miljoner kronor i affärsvärde
  • H W Storköksteknik AB med 15 miljoner kronor i affärsvärde

 

De tio största leverantörerna på vitvarumarknaden (SNI-kod 46431) är:
Stevo´s Storkök AB, Kainu – Isberg Kök AB, H W Storköksteknik AB, Miele AB, Köksmiljö i Uppsala AB, Nilfisk-Advance AB, B.G.H. Konsult AB, Merrild Professional Sweden AB, AB Kristianstads Kylservice samt AB AGRENCO.


För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.