06
sep
2016

Marknadsvärdet för hemtjänst, dagcentraler och personlig assistans på den offentliga marknaden uppgår till 3,5 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för hemtjänst, dagcentraler och personlig assistans på den offentliga marknaden uppgår till 3,5 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 625 företag som levererar hemtjänst, dagcentraler och personlig assistans till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 3,5 miljarder kronor* under 2015.

De tre största leverantörerna 2015:

  • Frösunda Omsorg AB med 787 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Humana Assistans AB med 327 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Resursteamet i Stockholm AB med 116 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största leverantörerna till den offentliga marknaden i branschen hemtjänst, dagcentraler, personlig assistans o.d. för funktionshindrade personer (SNI-kod 88102) 2015 är: Frösunda Omsorg AB, Humana Assistans AB, Resursteamet i Stockholm AB, Misa AB, Bogruppen i Östergötland AB, Omsorgsgruppen IN AB, Waxö omsorgs AB, Assistansbolaget i Sverige AB, Olivia Personlig Assistans AB samt Alminia AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.