17
okt
2016

Marknadsvärdet för persontransporter med tåg och buss på den offentliga marknaden uppgår till 30,7 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för persontransporter med tåg och buss på den offentliga marknaden uppgår till 30,7 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären.

– De årliga offentliga inköpen motsvarar ca 21 procent av Sveriges BNP. Vi ser att den offentliga marknaden har ökat sedan föregående år, säger Doublechecks grundare Fredrik Tamm.

Totalt finns 221 företag för persontransport via tåg och buss som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 30,7 miljarder kronor under 2015.

De tre största leverantörerna i branschen persontransporter 2015 är:

  • Nobina med 3 631 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Keolis med 3 392 miljoner kronor i affärsvärde*
  • MTR med 2 971 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största företagen i branschen persontransporter 2015 är (SNI-koder 49100, 49311 och 49319) är:

Nobina, Keolis, MTR, Arriva, Transdev, Bergkvarabuss, Nettbuss, Buss i Väst AB, SAMBUS AB samt Klövsjö-Rätan Trafik AB.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Mikael Prenler, seniorkonsult DoubleCheck, 0705-24 24 61, mikael.prenler@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.