30
sep
2016

Marknadsvärdet för teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik på den offentliga marknaden uppgår till 11,2 miljarder kronor*

Marknadsvärdet för teknikkonsultföretag inom bygg och anläggningsteknik på den offentliga marknaden uppgår till 11,2 miljarder kronor*

DoubleCheck, som specialiserar sig på rådgivning inom den offentliga marknaden, presenterar för tredje fjärde året i rad en omfattande kartläggning som detaljerat sammanfattar 2015 års faktiska inköp från landets alla myndigheter, kommuner och landsting. Det totala värdet av den offentliga marknadens affärer ökar från föregående år och den offentliga marknaden har blivit attraktivare med fler leverantörer än någonsin med intresse i den offentliga affären. Den offentliga marknaden totala inköp av varor och tjänster uppgick 2015 till 844 miljarder kronor* och motsvarar cirka 21 % av Sveriges BNP.

Totalt finns 2 065 teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 11,2 miljarder kronor under 2015.

De tre största leverantörerna 2015:

  • Swedish Hospital Partners AB med 1 791 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Ramböll Sverige AB med 822 miljoner kronor i affärsvärde*
  • Per Aarsleff A/S med 789 miljoner kronor i affärsvärde*

De tio största teknikkonsultföretagen inom bygg- och anläggningsteknik på den offentliga marknaden (SNI-kod 71121) är:

Swedish Hospital Partners AB, Ramböll Sverige AB, Per Aarsleff A/S, Tyréns AB, SWECO Civil AB, SWECO Management AB, Grontmij AB, Norconsult AB, Atkins Sverige AB samt Hifab AB.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Birgitta Löfdahl, marknadskommunikatör, 0768-68 58 33, birgitta.lofdahl@doublecheck.se

* Belopp enligt DoubleChecks årliga insamling av offentliga marknadens affärsvärden, utbetalda bruttobelopp för kalenderåret, från myndigheter, landsting och kommuner.