04
maj
2018

Nu ska Dalarnas företag bli bättre på offentlig upphandling

För att öka stödet till länets företagare som kommer i kontakt med offentlig upphandling driver Länsstyrelsen i Dalarnas län Upphandlingsdialog Dalarna som är ett forum för att förmedla kunskap, visa goda exempel och erbjuda metodstöd och coachning vid offentliga upphandlingar. Målet är att fler företag i Dalarna ska delta i offentliga upphandlingar och göra bättre affärer.

– Vi är mycket glada och stolta att länsstyrelsen valde DoubleCheck som leverantör av utbildningstjänster. Upphandlingsdialog Dalarna är ett projekt och som följs noga av den offentliga marknaden i hela Sverige, säger DoubleChecks grundare Fredrik Tamm.

Uppdraget omfattar totalt 18 affärsträffar med fokus på miljö, social hållbarhet och e-handel för företag som vill lämna anbud till offentlig sektor. Affärsträffarna kommer att genomföras i flera av länets kommuner. Utöver träffarna omfattar uppdraget också individuell rådgivning till de företag som vill lära sig mer om att göra affärer med den offentliga sektor i Dalarna.

– DoubleCheck har en unik kunskap om den offentliga affären och vi är mycket glada över att de vill dela med sig av sin kunskap till länets små och medelstora företag, säger Kerstin Angberg-Morgården som är länsstyrelsens projektledare för Upphandlingsdialog Dalarna.

Erbjudande om att delta i affärsträffarna kommer att ges till samtliga små och medelstora företag i länet. Varje träff omfattar fyra timmar och genomförs antingen under en förmiddag, en eftermiddag eller en kväll. De 18 träffarna kommer att genomföras under en treårsperiod med start i Hedemora den 13 november och är en av flera aktiviteter som genomförs av Upphandlingsdialog Dalarna. Finansiering sker bland annat med medel från EU:s strukturfonder.

För mer information, kontakta:

Mikael Prenler, DoubleChecks uppdragsledare, tel: 070-524 24 61
Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck, tel: 070-712 43 57
Kerstin Angberg-Morgådren, projektledare Upphandlingsdialog Dalarna, tel: 010-225 02 76

Mikael Prenler från DoubleCheck och Kerstin Angberg-Morgården från länsstyrelsen i Dalarnas län ska få länet företagare att bli bättre på offentlig upphandling.