08
jun
2017

Offentlig marknad stärks – DoubleCheck boostar Mercell

Nytt strategiskt samarbete

Offentlig marknad stärks – DoubleCheck boostar Mercell

Upphandlingstjänsteföretaget Mercell Svenska AB stärker sin position på den svenska offentliga marknaden genom ett strategiskt samarbete med kunskapsbyrån DoubleCheck. Genom samarbetet erbjuder Mercell marknaden förutom en komplett upphandlingsbevakning ökat stöd i anbudsgivning, ett brett och omfångsrikt kursutbud i sin utbildningsverksamhet och unik affärsinformation och datainsamling för bättre beslutsunderlag ute hos deras kunder.

Mercell Svenska AB har under ett antal år varit ett självklart alternativ för leverantörer som vill bevaka aktuella upphandlingar i Sverige, Norge, Danmark, Finland jämte Baltikum och övriga Europa. Genom Mercells nordiska bevakningstjänst kan leverantörer som gör offentliga affärer i ett eller flera av de nordiska länderna samla sin bevakning av upphandlingsannonser på ett och samma ställe. Mercell är, förutom verksamheterna i Sverige, Norge, Danmark och Baltikum, även etablerat i Finland. Nu stärker Mercell sin marknadsposition i Sverige genom ett strategiskt samarbete med företaget DoubleCheck.

” DoubleCheck är en självklar partner när vi nu utökar våra tjänster med aktiv rådgivning för att våra kunder skall kunna göra bättre offentliga affärer, säger Lars Rosencrantz, VD för Mercell Svenska AB. De har en bred kunskap om hur den offentliga marknaden fungerar och de tar utgångspunkt i deras egen modellbeskrivning, som också ligger definierad på Wikipedia. Dessutom har de en unik databas över samtliga offentliga affärsvärden för de senaste fem åren. De affärsvärdena visar vilken offentlig myndighet som köpt, från vilken leverantör de köpt och för hur mycket. Denna affärsinformation används som grund för marknadsrapporter, konkurrentanalyser och avtalsuppföljning. ”

Samarbetet innebär bland annat att DoubleCheck levererar utbildningarna inom ramarna för Mercells utbildningsprogram Mercell Academy. Doublecheck och Mercell Academy erbjuder genom sitt nätverk av landets mest kunniga personer om den offentliga affären en höjd och bredd på utbildningar som få andra. Mercells kunder kommer också kunna ta råd av DoubleChecks konsulter och få stöd med anbudsarbetet via DoubleCheck och dess partner Tenders.

”Vi är glada över att vår kunskap och att vår affärsinformation kan användas av Mercells kunder för att de ska kunna göra bättre offentliga affärer, säger Fredrik Tamm, grundare av DoubleCheck. Vi har under våren redan levererat ett antal utbildningar och agerat rådgivare till flertalet av Mercells kunder med uppskattat resultat. Nu är det dags för Mercells kunder att få ta del av vår unika affärsinformation för att kunna ta bättre strategiska och affärsmässiga beslut i sitt arbete att påverka sin egen offentliga affär.”

Den offentliga marknaden i allmänhet
Intresset för den offentliga affären ökar, vilket vi bl a kan se i de politiska debatterna med Civilminister Ardalan Shekarabi i spetsen. Vid flertalet tillfällen har Ardalan förordat vikten av att använda den enorma köpkraft offentlig sektor har för att påverka samhället i en riktning som möter olika former av moderna sociala krav. Bland de viktigaste målsättningarna är de sk Agenda 2030-målen vilka till stor del kräver en mer proaktiv och strategisk offentlig upphandling för att de ska kunna uppnås. Nya lagen som försenades mer än ett år är äntligen på plats sedan 1 januari och nu skiftar fokus från juridiken till affären.

För mer information, kontakta:
Lars Rosencrantz, VD för Mercell Svenska AB
tfn +46 708 62 63 00 e-post: laro@mercell.se
Fredrik Tamm, sakkunnig inom offentlig verksamhet och grundare av DoubleCheck,
tfn +46 707 12 43 57, e-post: fredrik.tamm@doublecheck.se

Om Mercell Svenska AB
Mercell tillhandahåller alla direktivstyrda upphandlingar från den offentliga sektorn från alla branscher i hela Europa. Dessutom förmedlar Mercell exklusiva upphandlingar från privata verksamheter inom olika branscher. Dagligen annonserar Mercell cirka 2 500 upphandlingar och vi skräddarsyr bevakningslösningar för ditt företag och de områden och branscher du är verksam inom. Mercell tillhandahåller även tilldelningsbeslut och uppgifter om utgående ramavtal samt utbildning och rådgivning gällande anbud och offentliga affärer.

Om DoubleCheck
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd. Genom samarbetet med bolaget Tenders erbjuds också ett professionellt anbudsstöd och upphandlingsjuridisk rådgivning.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar? Läs DoubleChecks White paper. och för information om den unika affärsinformationen från oss på www.offentligamarknaden.se