22
maj
2014

Offentliga marknadens affärer uppgår till 770 miljarder

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. I denna omfattas stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Deras totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor. Kännedomen om marknadens storlek och dess potential är för många en dold hemlighet.

− När vi samlat in all affärsdata för andra året kan vi konstatera att den offentliga marknaden är större än vad alla tidigare har räknat med. En ökad kännedom om marknaden skapar ett större intresse för fler leverantörer och en ökad konkurrens. Detta gynnar skattebetalarna som får mer för pengarna, säger Fredrik Tamm, vd för DoubleCheck.

DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av  myndigheter, kommuner och landstings under 2013. Totalt är ca 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landstingen. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde.

Informationen kan brytas ned och analyseras per bransch, delmarknad eller geografiskt. Den samlade affärsinformationen ger en exakt bild av offentliga marknadens affärsvärde vilket efterfrågats såväl i debatten som för strategiska investeringsbeslut.

− I takt med att vi ser en ökad dialog mellan köpare och säljare kan allt mer relevanta krav ställas vilket gör att upphandlingar som bara handlar om lägsta pris kan undvikas. Leverantörerna kommer att förstå att den offentliga marknaden går att påverka, inte minst när det gäller den stora mängden direktupphandlingar som enligt Stefan Holm på Almega utgör 72% av de samlade inköpen, fortsätter Fredrik Tamm som är också är medgrundare till intresseföreningen Sveriges Offentliga Leverantörer (FSOL).

DoubleChecks marknadsrapporter visar hur stora möjligheterna är för leverantörerna att påverka och göra affärer på Sveriges enskilt största marknad. Med bra beslutsunderlag kommer de framtida marknadsinvesteringarna att växa då kunskapen ökar kring att den offentliga marknaden fungerar som vilken traditionell marknad som helst.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Beslutsstöd, Affärsstöd och Kommunikationsstöd samt Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar,
klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på stat, kommun och landstings leverantörsreskontror. Underlaget är till mer än 90% baserat på faktiska data från leverantörsreskontror. För de organisationer som vi ännu inte fått in faktisk data är denna beräknad utifrån analys av årsredovisningen.

De största leverantörerna till offentlig marknad i rapporten är:

Leverantör Orgnr 2013 2012
SAAB Aktiebolag 5560360793 7 323 124 362 7 141 309 902
Atea Sverige AB 5564480282 5 512 540 652 4 414 946 416
NCC Construction Sverige Aktiebolag 5566134929 5 377 123 680 8 352 343 149
Skanska Sverige AB 5560339086 5 266 373 462 5 733 242 978
Peab Anläggning AB 5565686721 4 470 318 872 1 003 844 688
Keolis Sverige AB 5564735057 3 367 981 102 6 290 854 716
Attendo Sverige AB 5561485169 3 010 432 525 2 458 533 843
Martin & Servera Aktiebolag 5562332451 3 007 956 281 3 049 241 104
MTR Stockholm AB 5567627152 2 819 549 967 2 871 769 356
Nobina Sverige AB 5560570128 2 723 936 287 3 566 447 172