17
apr
2012

Omfattande fusk bland leverantörer till offentlig förvaltning

Genom undersökningar av ett tjugotal olika offentliga förvaltningar har DoubleCheck AB identifierat att det finns ett stort antal oseriösa leverantörer till offentlig förvaltning. De ställer till stora problem för sina kunder på en rad olika sätt. Riskerna för utebliven leverans, dålig publicitet, dålig förvaltning av skattemedel och verksamhetsproblem för upphandlande enheter är påtagliga men bara en del av problematiken. 

DoubleChecks kartläggning av den offentliga leverantören visar att:

  • Mer än 85 % av genomförda inköp sker utan traditionell upphandling och därmed görs ingen fullständig seriositetskontroll
  • Dessa inköp står för 60 % av omsättningen av de offentliga inköpen vilka totalt uppgår till ca 600 miljarder kronor per år
  • Informationen i leverantörsreskontra innehåller många felaktigheter vilket medför ökad risk för direkta ekonomiska konsekvenser
  • Medvetenheten om faktiska leverantörsrisker är ofullständig
  • Leverantörerna ser oftast seriösa ut vid en första kontroll via skatteverket eller via en kreditupplysning.

Det finns flera leverantörer som inte är seriösa i hur de agerar mot sin kund och hur de lever upp till sina skyldigheter att betala skatter och avgifter. Det är verkligen inte lätt att hitta de potentiellt oseriösa.

DoubleCheck vill nu berätta hur det förhåller sig i den offentliga affären och hur man minimerar risken att hamna i oönskade lägen och håller seminarier med resultaten från det snart 2-åriga arbetet. Boken ”Hittar du Svarte Petter? En bok om dina leverantörer” kommer ut i höst.