27
maj
2013

Översättning- och tolkningsbranschens värde på kommun- och landsingsmarknaden uppgår till 587 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer.

Inom översättning och tolkningsbranschen finns 603 leverantörer som tillsammans har fakturerat kommuner och landsting 587 miljoner kronor.

De tre största bolagen är:

  • Stockholms Tolkförmedling AB med 147 miljoner kr i affärsvärde
  • Semantix Tolkjouren AB med 98 miljoner kr i affärsvärde
  • Språkservice Sverige AB med 83 miljoner i affärsvärde

 Så här säger Hans-Peter Lindqvist, ordförande för Almega Språkföretagen
”Kommuner och landsting är den viktigaste delmarknaden i Sverige för vår bransch alla kategorier. Det är en oroväckande trend att allt fler kommuner startar gemensamma tolkföretag då det snedvrider konkurrensen utan att öka kvaliteten. På sikt kan mångfalden i tolk och översättningsbranschen hotas.”

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen (SNI-kod 743) är:
Stockholms Tolkförmedling AB, Semantix Tolkjouren AB, Språkservice Sverige AB, Västmanlands Tolkservice Ekonomisk Förening, AB Stockholmstolkarna STAB, Tolkservice profession TI AB,
Järva Tolk och Översättningsservice AB, Europea i Malmö AB, Göteborgs Tolkförmedling AB,
Gävle Tolkjour AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna.  Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter.  De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.