Nyheter

22
maj
2014

Offentliga marknadens affärer uppgår till 770 miljarder

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. I denna omfattas stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Deras totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder...
10
apr
2014

Den offentliga marknaden är möjligheternas marknad

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Nu omfattas även alla myndigheter. Totalt har Sveriges myndigheter, kommuner och landsting betalat ut 765 miljarder kronor till sina leverantörer. Marknadsbearbetningen är i princip...