30
maj
2013

PR- och kommunikationsbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 200 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer.

Inom PR- och kommunikationsbranschen finns 369 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 200 miljoner kr.

De tre största bolagen är:

  • Gullers Grupp AB med 28 miljoner kr i affärsvärde
  • Prime Public Relations i Sverige AB med 20 miljoner kr i affärsvärde
  • Aspekta AB med 13 miljoner i affärsvärde

Så här säger branschföreningen Precis
─ Behoven av professionell kommunikationskompetens är stadigt växande inom alla sektorer.
Den kommunala sektorn svarar för köp som motsvarar omkring 10 procent av branschens tjänster, berättar Anna-Karin Hedlund, ordförande i branschföreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige (Precis).

─ Samtidigt som köparna inom den offentliga sektorn blir kunnigare ser alltfler värdet av en extern samarbetspartner inom kommunikationsområdet. Med den stora kommunikationsuppgift kommuner och landsting har, inte minst mot medborgarna, är det självklart att det finns behov av både resursförstärkning och kvalificerad rådgivning som våra medlemsföretag erbjuder, säger Anna-Karin Hedlund.

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom PR- och kommunikationsbranschen (SNI-kod 70210) är:
Gullers Grupp AB, Prime Public Relations i Sverige AB, Aspekta AB, Växjö & Co AB, Rewir AB, Ability Partner Europe AB, Svensk Information i Stockholm AB, Mobile Heights AB (svb), JG Communication AB och Svenska Vårdbyggen Tunåsen AB.

 

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!
 

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.