28
jun
2013

Region Gotlands affärsvärde på den offentliga marknaden uppgår till 2,3 miljarder kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012. I Region Gotland gjordes under 2012 totalt inköp för 2,3 miljarder kronor. Affärerna fördelar sig på 3 848 leverantörer.

På uppdrag av Almi Gotland har DoubleCheck tagit fram en skräddarsydd rapport för Region Gotland. Rapporten presenteras i sin helhet under Almedalsveckan.

 Några fakta ur Gotlandsrapporten

  • I Region Gotland gjordes under 2012 totalt inköp för 2,3 miljarder kronor. Affärerna fördelar sig på 3 848 leverantörer.
  • De tre största privata leverantörerna för Region Gotland är: Nybergs Entreprenad AB, Attendo Care AB och GotlandsBuss AB.
  • Sett till fördelningen av SME-företag, små och medelstora företag, är 129 000 mikroföretag leverantörer till Sveriges kommuner och landsting. Andelen av marknadsvärdet som SME-företagens samlade affärsvärden uppgår till 44 %. För Region Gotland är andelen mikroföretag 51 %, mindre än snittet som uppgår till 74,4 %.

 Så säger Elisabeth Kalkhäll, vd för Almi Gotland om Gotlandsrapporten
”De mindre företagen ondgör sig ofta över krångliga upphandlingsförfaranden, men rapporten visar att väldigt många mindre företag får del av den offentliga kakan både med och utan föregående offentlig upphandling. Den offentliga marknaden är enorm och många gånger underskattad som kund i de mindre företagen. Vi har uppfattningen att många företag får en snabbare väg till tillväxt och bättre lönsamhet genom att göra affärer med det offentliga.”

Välkommen att lyssna när Gotlandsrapporten för första gången offentliggörs under Almedalsveckan!
Välkommen till Donnerska huset, Donners plats 1, konferensrummet på plan 2,
onsdagen den 3 juli kl 14.00 – 15.00

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Elisabeth Kalkhäll, vd, Almi Företagspartner Gotland, 0498-20 22 19, elisabeth.kalkhall@almi.se

 

Om Almi Företagspartner AB
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.