08
okt
2013

Resebyråbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 604,9 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012.

Det finns 233 resebyråer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 604,9 miljoner kronor under 2012.

De tre största leverantörerna är:
•    Mannheimer Lingmerths Resebyrå AB med 148,9 miljoner kr i affärsvärde
•    Norrbottens Resebyrå AB med 57,6 miljoner kr i affärsvärde
•    Big Travel Sweden AB med 56,9 miljoner kr i affärsvärde

Så här säger Tomas G Olsson, vd för SRF, Svenska Resebyråföreningen om den offentliga marknaden
”Kommuner och landstings köp av resor står för drygt 3 procent av resebyråernas försäljning av affärsresor. De offentliga kunderna är viktiga för oss, men vi skulle gärna se att de lägger mer vikt vid innehåll och den kvalitet som erbjuds än till nivån på transaktionspriserna”

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom resebyråbranschen (SNI-kod 79110) är:
Lingmerths Resebyrå AB, Norrbottens Resebyrå AB, Big Travel Sweden AB, VIA Egencia Sweden AB, Resia AB, Företagsresor i Umeå AB, Resecity i Motala AB, GrandTravel Group Sweden AB, Nex Resebyrå AB samt Resecity i Härnösand AB.-

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar,
klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.