18
jun
2013

Revisionsbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 647 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer.

Inom revisionsbranschen finns 48 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 647 miljoner kr.

De tre största bolagen är:

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med 320 miljoner kr i affärsvärde
  • Ernst & Young AB med 137 miljoner kr i affärsvärde
  • KPMG AB med 105 miljoner i affärsvärde

 Så här säger FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.
”Den offentliga marknaden spelar en allt viktigare roll för revisions- och rådgivningsbranschen när nu gränssnittet mellan privat och offentligt suddas ut alltmer inom välfärdssektorn. I denna förändring verkar branschen för att i än högre grad bidra till kvalitetshöjande aktiviteter och ökad effektivitet”, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

 De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen (SNI-kod 69202) är:
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Ernst & Young AB, KPMG AB, Deloitte AB, GL Revision AB, Grant Thornton Sweden AB, Sven Martin Hedqvist, Askman, Svensson & Svensson AB, RÅDEK KB samt Erland Gustafsson.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.