17
apr
2012

Samarbete mot oseriösa leverantörer

Under det senaste året har allt fler företag, myndigheter och organisationer börjat agera mot oseriösa leverantörer – företag som saknar F-skattsedel, som inte betalar sina skatter, som skickar felaktiga fakturor eller på andra sätt försöker lura sina kunder och/eller samhället.

DoubleCheck AB har arbetat med dessa frågor i närmare två år. Tidigare i år förvärvade man databasen SafeTrade, som är det ledande verktyget för leverantörsinformation till den offentliga sektorn. Man har hittills hjälpt ett antal kommuner och andra offentliga förvaltningar, som exempelvis Sollentuna, Täby, Stockholm Stad, Socialstyrelsen och nyligen ett ramavtal med Socialdemokraterna.

– Uppfinningsrikedomen har visat sig stor vad gäller att missbruka det förtroende som det innebär att vara leverantör till offentlig sektor, säger DoubleChecks grundare Fredrik Tamm. Att postgirot eller bankgirot på fakturan inte stämmer med organisationsnumret är ett vanligt knep. Nästan lika vanligt är att företag som inte är registrerade för moms ändå lägger på en momskostnad på sina fakturor.

Insikten om denna typ av oseriösa företag, som alltså fuskar på andra sätt än de så kallade katalogföretagen, sprider sig. Förutom företag, statliga myndigheter och kommuner är det många organisationer som vill åtgärda detta växande samhällsproblem.

Tillsammans med ett antal Branschorganisationer som har valt att ställa sig bakom Skatteverkets satsning för att öka andelen vita jobb är DoubleCheck inbjudna att beskriva sina erfarenheter från de uppdrag de löpande utför. Därför är det med stor tillförsikt vi deltar

Temaeftermiddag i Skatteverkets regi
Vita jobb – en förutsättning för konkurrens på lika villkor

Under dagen finns DoubleChecks VD, Fredrik Tamm på plats och berättar om hur offentlig förvaltning effektivt kan städa framför egen dörr.

Tid: Torsdagen den 23 oktober 2008 kl. 13.00 – 16.00

Plats: Essinge Konferenscenter, Segelbåtsvägen 15, Stockholm   

För ytterligare information:
Fredrik Tamm, DoubleCheck AB, 0707-12 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se