28
jun
2018

Shipley – Världens största och äldsta upphandlingskonsult väljer DoubleCheck för att bredda sin verksamhet i Sverige.

Både Shipley Sweden och DoubleCheck är etablerade rådgivare på den svenska offentliga marknaden och har konkreta konstruktiva modeller som grund för sin konsultation. Med 15 erfarna seniorkonsulter, unik kunskap om den offentliga affärsprocessen samt tillgång till unik offentlig data blir det gemensamma erbjudandet unikt. Tillsammans ökar bolagen sina kunders förmåga till att identifiera och göra bättre offentliga affärer.

Den offentliga marknaden står inför flertalet utmaningar och alla får ökade krav på att göra bättre offentliga affärer. Insikten att den offentliga upphandlingen inte av sig själv leder till en bra affär ökar, och därmed stärks också efterfrågan av både strategisk och taktisk rådgivning. Något som DoubleCheck och Shipley erbjudit under flertalet år var för sig. I och med den strategiska allians som nu bildas stärks det gemensamma erbjudandet för den allt mer växande marknaden.

– I min roll som nytillträdd VD för Shipley Sweden AB är det extra förmånligt och spännande att kunna dra nytta av den långa erfarenhet och goda renommé som DoubleCheck har på den offentliga marknaden. Genom att kombinera våra internationellt beprövade modeller är jag övertygad om att vi tillsammans kommer bidra till bättre affärer för både våra klienter som de offentliga köparna, säger Anne Thingvall, VD för Shipley Sweden.

– Att Shipley, som världens äldsta och största upphandlingskonsultföretag, väljer oss på DoubleCheck för sin nysatsning i Sverige är både inspirerande och ett bevis på vårt långsiktiga och verkanskraftiga arbete för att skapa bättre offentliga affärer. Den enkla modell som vi lanserade 2013 landar nu i ett sammanhang med effekten att fler och större aktörer kan få hjälp att både identifiera och göra bättre offentliga affärer, säger Fredrik Tamm, grundare och VD för DoubleCheck

Bolagen har redan idag etablerade kontor i Stockholm, Göteborg och Borlänge samt kommer till hösten även finnas på plats i Malmö. Rekryteringen av fler konsulter pågår och en av målsättningarna för det kommande året är att skapa grunden för en gemensam plattform för verksamheten och ett samlat erbjudande till marknaden.

Bolagen finns på plats i Almedalen 2-4 juli på DoubleChecks egen arena Träffpunkt #offentligmarknad, Clarion Hotel Wisby.


För mer information, kontakta:

Fredrik Tamm, VD, grundare och PR-ansvarig DoubleCheck, +46 70-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Anne Thingvall, VD, Shipley Sweden, +46 760 06 33 51, anne.thingvall@shipleynordic.com

Om DoubleCheck
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Om Shipley Sweden
Shipley Sweden ingår i Shipley Nordic A/S, baserat i Köpenhamn. Shipley startade i USA 1972 och finns även etablerat i Europa, Asien och Australien. Våra klienter är leverantörer till den offentliga marknaden och genom Shipley-metodiken får vi dem att vinna fler affärer. Genom konkurrenskraftiga anbudsstrategier, anbudsstöd samt processutveckling vinner Shipleys klienter fler upphandlingar.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, läs DoubleChecks White paper.
För mer information om Almedalen se: DoubleCheck på Almedalen 2018
För mer information om Shipley Sweden: http://www.shipleynordic.com/se/