15
maj
2013

Skorstensfejarbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 46 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer.

Inom Skorstensfejarbranschens finns det 167 leverantörer som tillsammans har fakturerat
46 miljoner kr på den offentliga marknaden.

Deras totala marknadsandel av den offentliga marknaden avseende kommuner och landsting årliga köp uppgår till 0,01 procent.

De tre största bolagen på den offentliga marknaden är:

  • Sotarna i Malmö SIMAB AB med 2,2 miljoner kr i affärsvärde
  • GÖSAB Sotning AB med 2,2 miljoner kr i affärsvärde
  • Skorstensfejarmästare Ove Nyström AB med 1,8 miljoner kr i affärsvärde

Så säger Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund
”Våra medlemmar finns representerade i 98 procent av Sveriges kommuner och för medlemmarna utanför storstäderna utgör kommunernas upphandling av entreprenad basen i hela verksam­heten”,
säger Ulf Lindén, vd i Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR.

Även om kommunerna inte är de som betalar för sotningen är de ansvariga för upphandlingen.

De tio största leverantörerna på den offentliga marknaden inom branschen (SNI-kod 81222) är:
Sotarna i Malmö SIMAB AB, GÖSAB Sotning AB, Skorstensfejarmästare Ove Nyström AB, Christian Wilner Skorstensfejeri AB, Kristianstads Sotnings AB (KSAB), Skorstensteamet i Skåne AB, LÅP:s Ventilation & Brandskyddskontroll AB, Nils Martin Persson, Sot & Ventilationstjänst i Västerås AB, Varbergs sotningsdistrikt Dick Hållden AB.

Faktaruta

DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från lands­tingen och 312 miljarder från kommunerna.  Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter.  De största leverantörerna i rapporten är:
NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.

Läs mer om marknadsrapporten »

 

Se vad andra branscher omsätter på den offentliga marknaden

Hotellbranschen »