25
nov
2015

Snabbt växande offentlig marknad driver efterfrågan på juridiska stödfunktioner

Snabbt växande offentlig marknad driver efterfrågan på juridiska stödfunktioner

Vi får allt större behov av funktioner som är att likna vid Paralegals*, dvs stödpersoner med en grundläggande allmänkunskap men med ett specialintresse/kompetens. Sveriges första paralegal-utbildning startades 2006 i Stockholm och tack vare den stora efterfrågan har antalet utbildningsplatser och orter ökat stadigt sedan dess. Påhlmans Handelsinstitut har sedan 2005 arrangerat yrkeshögskoleutbildningen ”Kvalificerad Paralegal” och intresset för platserna har varit mycket stort.

Mot bakgrund av detta och det faktum att den offentliga marknaden växer lavinartat genomför nu Påhlmans Handelsinstitut tillsammans med DoubleCheck en specifik utbildningssatsning för att skapa bättre offentliga affärer med hjälp av just en liknande funktion som en paralegal.

− De offentliga affärerna fortsätter att växa i omfattning, säger Fredrik Tamm, grundare och affärsutvecklare på DoubleCheck. Därför behövs också fler personer i fler funktioner för att skapa bättre offentliga affärer. En utbildning som leder till en konkret stödfunktion för upphandlare eller en Bid Manager är ett måste om vi vill se bättre effekt av de mer än 800 miljarder i skattemedel som varje år används för vårt gemensamma välfärdssamhälle.

Utbildningen riktar sig till alla som är intresserade av att jobba aktivt med offentliga affärer – på såväl köpar- som leverantörssidan. Utbildningen arrangeras första gången i mars 2016 och den 15 december bjuder arrangörerna in till ett informationsmöte. Utbildningen ska inte förväxlas med den 2-åriga YH-utbildningen där eleverna examineras att jobba inom juristyrket.

− Påhlmans har arbetat med utbildning av Paralegals under flera år nu och vi ser att efterfrågan ökar stadigt inom offentlig sektor, säger Lisa Algvere, Chef YH/Uppdrag på Påhlmans Handelsinstitut. Vi har den nödvändiga infrastrukturen som möjliggör en utbildningsinsats och vi har ett kompetent nätverk av praktiksamordnare som ger eleverna individuell rådgivning för att matcha deltagare med passande praktikplats. Vår erfarenhet i kombination med DoubleChecks kunskap om den offentliga marknaden gör utbildningen attraktiv för både studerande och företag, menar Lisa.

 

Om utbildningen:
Utbildningen genomförs på deltid under totalt 15 veckor, 11 veckor teori med efterföljande företagspraktik. Påhlmans praktiksamordnare har löpande kontakt med företag och arbetsplatser som vill ta emot praktikanter, och ger individuell rådgivning. Alla deltagare får ett erbjudande om praktikplats. Huvudlärarna har flera års praktiska erfarenheter av såväl affärsjuridik som upphandlingsjuridik. Dessutom är de vana utbildare och författare av juridisk litteratur.

* Ordet paralegals kommer från engelskan och yrkesrollen är sedan länge väl etablerad i USA. Där arbetar paralegals ofta juridiskt operativt, med vittnesförhör och liknande. Svenska paralegals arbetar ofta med juridisk informationssökning och bolagsrätt och skaffar sig med tiden mycket goda juridiska kunskaper inom sitt specialområde.

För mer information, kontakta:
DoubleCheck: Fredrik Tamm, grundare, affärsutvecklare 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Påhlmans Handelsinstitut: Lisa Algvere, Chef YH/Uppdrag, 076 19 77 353

Om DoubleCheck
DoubleCheck är en ledande marknadsrådgivare på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd. I DoubleChecks White paper finns ytterligare information om hur den offentliga marknaden fungerar.

Om Påhlmans Handelsinstitut
Påhlmans Handelsinstitut erbjuder yrkesinriktade utbildningar inom ekonomi, juridik, HR, IT och försäljning i form av Yrkehögskoleutbildningar, YH, och öppna utbildningar. Flera av våra längre utbildningar avslutas med 4 veckors praktik på deltid. För mer information, www.phi.se