17
apr
2012

Socialdemokraterna och DoubleCheck samarbetar om oseriösa leverantörer

Under det senaste året har allt fler företag, myndigheter och organisationer börjat agera mot oseriösa leverantörer – företag som saknar F-skattsedel, som inte betalar sina skatter, som skickar felaktiga fakturor eller på andra sätt försöker lura sina kunder och/eller olika myndigheter.

DoubleCheck AB har arbetat med dessa frågor i närmare två år. Tidigare i år förvärvade man databasen SafeTrade, som är det ledande verktyget för leverantörsinformation till den offentliga sektorn. Man har hittills hjälpt ett antal kommuner och andra offentliga förvaltningar, bland andra Sollentuna, Täby, Stockholm, Socialstyrelsen och TioHundra.

– Uppfinningsrikedomen har visat sig stor vad gäller att missbruka det förtroende som det innebär att vara leverantör till offentlig sektor, säger DoubleChecks grundare Fredrik Tamm. Att postgirot eller bankgirot på fakturan inte stämmer med organisationsnumret är ett vanligt knep. Nästan lika vanligt är att företag som inte är registrerade för moms ändå lägger på en momskostnad på sina fakturor.

Insikten om denna typ av oseriösa företag, som alltså fuskar på andra sätt än de så kallade katalogföretagen, sprider sig nu snabbt. Förutom företag, statliga myndigheter och kommuner är det många organisationer som vill åtgärda detta växande samhällsproblem.

Ett viktigt steg tas i dagarna när Socialdemokraterna inleder samarbete med DoubleCheck, för att säkerställa att man själva tar itu med oseriösa leverantörer.

– Vi som vill att skattepengar ska användas effektivt och korrekt har ett gemensamt ansvar att kontrollera, säger Carina Sundling, som är chef för strategiska upphandlingar inom Socialdemokraterna. Vi vill visa att vi menar allvar när vi driver dessa frågor i stat och kommuner och för att vara trovärdiga måste vi kontrollera våra egna leverantörer.

Samarbetet innebär konkret att anställda och förtroendevalda inom Socialdemokraterna och deras sidoorganisationer får tillgång till DoubleChecks funktioner för kontroll av leverantörer i SafeTrade, att partiets egna leverantörer kommer att gås igenom och att utbildningar i leverantörskontroll kommer att genomföras.

– Det är mycket glädjande att det största politiska partiet tar dessa frågor på stort allvar och vi hoppas givetvis att fler ska följa efter, konstaterar Fredrik Tamm. Vår erfarenhet av att arbeta med kommunerna är att dessa frågor står allt högre på dagordningen hos kommunledningar oavsett partifärg.

För ytterligare information:
Fredrik Tamm, DoubleCheck AB, 0707-12 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Carina Sundling, Socialdemokraterna, 0706-71 13 37, carina.sundling@sap.se