04
jun
2013

Storkök- och restaurangbranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 2,6 miljarder kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Inom storkök- och restaurangbranschen finns 7 665 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 2,6 miljarder miljoner kr.

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer.

De tre största bolagen är:

  • Sodexo AB med 1,5 miljareder kr i affärsvärde
  • Compass Group AB med 218 miljoner kr i affärsvärde
  • Restaurang Nipan HB med 33 miljoner i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom storkök och restaurangbranschen (SNI-kod 56296 och 56100) är:
Sodexo AB, Compass Group AB, Restaurang Nipan HB, Tjörns Måltids AB, Tre Stiftelser Service HB, Halltorp Gästgiveri på Öland AB, Suhani och Nandini AB, LunchExpress i Sverige AB (publ), Profilrestauranger AB samt Umeå Folkets Husförening UPA.


Faktaruta

DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.