14
mar
2016

Sveriges Åkeriföretag granskar offentliga upphandlingar

Sveriges Åkeriföretag granskar offentliga upphandlingar

Sveriges Åkeriföretag genomför en landsomfattande utbildningsturné i samarbete med bland andra Upphandlingsmyndigheten. Först ut är Stockholm den 15 mars. Syftet är att underlätta för alla som gör transportköp inom offentlig sektor att köpa hållbarare transporter. Att köpa transporter från leverantörer som är ett Fair Transport företag är ett tydligt bevis på ett bra transportköp. Resultaten som presenteras den 15 mars visar hur köpen av transporter fördelar sig mellan vanliga transportföretag och köp från dem som aktivt valt att erbjuda hållbara transporter.

Transportnäringen växer och måste med detta bli mer hållbar. Fair Transport är utformat av Sveriges Åkeriföretag och dess medlemmar. Fair Transport-företag har skrivit under på att ta ansvar för sunda transporter, och att de sker i enlighet med initiativets ställningstagande kring trafiksäkerhet, miljöhänsyn och socialt ansvar. Fair Transport underlättar för alla transportköpare att göra rätt val genom att välja företag som respekterar initiativets grundvalar.

Sollentuna (56,3 mkr), tillsammans med Kristianstad (49,7 mkr) och Stockholms stad (48,5 mkr), toppar listan över flest Fair Transport-affärer. På topplistan över köpare med största andel transportköp[1] som är Fair Transport toppas listan av Örebro landsting (75,6%) tillsammans med Järfälla (73,8%) och Lerum (75,4%). kommuner med störst affärsvärde, sett till transportkostnader med Fair Transport-företag, toppar Sollentuna och Haninge.

  • Våra medlemmar vill och kan ta ansvar i detta. Det är därför viktigt att stora transportköpare som exempelvis klädkedjor, livsmedelgrossister samt inte minst offentlig sektor upprätthåller och ser över både funktionskrav och mervärden, säger Erika Svanström, kommunikationschef i Sveriges Åkeriföretag.
  • Det finns bra verktyg för att mäta, följa upp och föra dialog mellan beställare och utförare. Vi vill se att fler använder dessa verktyg då detta minskar risken för dåliga transportval, säger Torbjörn Heierson, regionchef i Sveriges Åkeriföretag ABC.
  • Vi arbetar aktivt med transportköpare för att höja lägstanivån, minska gråzonerna och skapa bättre förutsättningar för att alla ska ingå i sunda affärer. Det finns exempel på kommuner, som jobbat medvetet med enkla medel såsom bättre internkompetens i trafikplanering, som minskat deras transporter med 70 procent, menar Erika Svanström.
  • Medvetenhet tillsammans med kloka upphandlingar – där minskade utsläpp, bra trafiksäkerhetsarbete och socialt ansvar gynnas – ökar sannolikheten att vi når mål som fossilfrihet och nollvisionen, säger Ulric Långberg, branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.

Mer information om utbildningsturnén: www.akeri.se/anmalan-till-kostnadsfri-halvdagsutbildning 


Presskontakt:
Åsa Sköld, pressekreterare Sveriges Åkeriföretag
070-106 30 55, asa.skold@akeri.se


Pressfoton mm:
http://meltwater.pressify.io/publications/55004e77ca95100c001aac3d

Mer om Sveriges Åkeriföretag: www.akeri.se


 

[1] Avser köpare som köpt transporter för minst 10 mkr (brutto) under 2014 år.