17
jun
2014

Telekombranschens värde på den offentliga marknaden uppgår till 3,3 miljarder kronor

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. I denna omfattas stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Deras totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

Det finns 192 leverantörer av trådbunden telekommunikation som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 3,3 miljarder kronor under 2013. De tre största leverantörerna är:

De tre största leverantörerna är:

  • TeliaSonera Sverige AB med 1 027 miljoner i affärsvärde
  • TDC Sverige AB med 1 141 miljoner i affärsvärde
  • SIRTI-Societa per Azioni Swedish  Filial med 295 miljoner i affärsvärde

De tio största telekomleverantörerna till offentlig marknad (SNI-kod 61100, trådbunden telekommunikation) är:
TeliaSonera Sverige AB, TDC Sverige AB, SIRTI-Societa per Azioni Swedish Filial, TeliaSonera Network Sales AB, TeliaSonera Skanova Access AB, Aktiebolaget STOKAB, AllTele Företag Sverige AB, Multicom Security AB, Relacom AB samt SavMan AB.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landstings under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och
lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga
affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom
tre affärsområden: Beslutsstöd, Affärsstöd och Kommunikationsstöd samt Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar,
klicka här!

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på stat, kommun och landstings leverantörsreskontror. Underlaget är till mer än 90% baserat på faktiska data från leverantörsreskontror. För de organisationer som vi ännu inte fått in faktisk data är denna beräknad utifrån analys av årsredovisningen. De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.