10
feb
2015

Marknadsvärdet för branschen vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer uppgår till 11,8 miljarder kronor på den offentliga marknaden

Totalt finns 251 leverantörer som tillhandahåller tjänster kring vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 11 763 miljoner kronor under 2013.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor. 

De tre största leverantörerna 2013:

  • Attendo Sverige AB med 3 018 miljoner kronor i affärsvärde
  • Vardaga Äldreomsorg AB med 1 250 miljoner kronor i affärsvärde
  • Förenade Care AB med 1 145 miljoner kronor i affärsvärde

De tio största levererar till den offentliga marknaden (SNI-kod 87301) 2013 är:
Attendo Sverige AB, Vardaga Äldreomsorg AB, Förenade Care AB, Aleris Omsorg AB, Vardaga AB, Opalen Vård AB, Humana Omsorg AB, Norlandia Care AB, Temabo AB samt Kropp och själ med omtanke i Helsingborg AB.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se.
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se.


 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här.
Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.