13
nov
2014

Värdet för gymnasial utbildning på den offentliga marknaden uppgår till 307 miljoner kronor

Totalt finns 172 aktörer på den offentliga marknaden som levererar gymnasial utbildning. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 307 miljoner kronor under 2013.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

 

De tre största leverantörerna 2013:

  • Praktiska Sverige AB med 76 miljoner kronor i affärsvärde
  • JB Kompetens AB med 73,1 miljoner kronor i affärsvärde
  • Competens Svetsutbildning Sverige AB med 21,6 miljoner kronor i affärsvärde

De tio största leverantörerna av gymnasial utbildning till den offentliga marknaden (SNI-kod 853) 2013 är
Praktiska Sverige AB, JB Kompetens AB, Competens Svetsutbildning Sverige AB, Utbildningscentret för yrkestrafik i Sverige AB, ThorenGruppen AB, Stiftelsen Bergsskolan i Filipstad, Grennaskolan Riksinternat AB, Jämtlands Gymnasieförbund, Yrkesförarutbildning i Värmland HB  samt E.T.T. Europeiska Turism- och Transportinstitutet i Eskilstuna AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se.
Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se
 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

 

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.