26
nov
2014

Värdet för takarbeten på den offentliga marknaden uppgår till 368 miljoner kronor

Totalt finns 639 aktörer som levererar takarbeten till den offentliga marknaden. Tillsammans har dessa leverantörer fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 368 miljoner kronor under 2013.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Marknadsrapporten omfattar stat, kommun och landstings samtliga inköp för kalenderåret 2013. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick till 770 miljarder kronor.

 

De tre största leverantörerna 2013:

  • LW Sverige AB med 27,1 miljoner kronor i affärsvärde
  • Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB med 14,3 miljoner kronor i affärsvärde
  • City Plåt och Byggteknik Sverige AB med 9,1 miljoner kronor i affärsvärde

De tio största leverantörerna av takarbeten till den offentliga marknaden (SNI-kod 4391) 2013 är:
LW Sverige AB, Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB, City Plåt och Byggteknik Sverige AB, AB Oskar Jansson Plåt & Smide, Stures Tak AB, Bankeryds Plåt & Vent AB, EoB PLÅT I RÅÅ AB, AB Enebybergs Plåtslageri, Perstorps Bleck- & Plåtslageri AB, Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB, Takringen i Umeå AB, P.E. Sundins Plåtslageri AB, Ahlins Plåt AB, Plåtslageri & Rostfritt Höglandet AB, Nynäs Tak AB, Hagmans Tak Öst AB, AB Takvärn, Ulf Petterssons Plåtslageri AB, T. Grundström Plåtslageri AB samt Nyberg & Rosén Plåtslageri AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se.

Daniel Broberg, Informations- och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se
 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: beslutsstöd, affärsstöd och kommunikationsstöd.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

Läs mer på www.doublecheck.se.

 

Om Marknadsrapporten
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på faktiska inköp gjorda av myndigheter, kommuner och landsting under 2013. Totalt är drygt 215 000 leverantörer identifierade. Av de 770 miljarder som den offentliga marknaden köper för är 275 (256) miljarder till myndigheter, 273 (290) miljarder till kommuner och 221 (236) miljarder till landsting. Siffrorna inom parentes anger 2012 års uppdaterade värde. DoubleChecks sammanställning av offentliga marknaden affärsvärde består av inhämtade underlag från de köpande organisationerna. Klassificeringen av leverantörer till respektive bransch bygger på deras först registrerade SNI-kod hos Skatteverket. Därför kan det finnas andra bolag än de på
varje angiven tio-i-topplista som har sin huvudsakliga verksamhet i aktuell bransch men som rent statistiskt återfinns i annan branschkod.

De största leverantörerna i rapporten är: SAAB AB, Atea Sverige AB, NCC Construction Sverige AB, Skanska Sverige AB, Peab Anläggning AB, Keolis Sverige AB, Attendo Sverige AB, Martin & Servera AB, MTR Stockholm AB samt Nobina Sverige AB.