27
aug
2013

Värdet på branschen för fastighetsförvaltning på den offentliga marknaden uppgår till 1 717 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012.

Inom branschen fastighetsförvaltning finns 299 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 1 717 miljoner kronor under 2012.

De tre största leverantörerna är:

  • Locum AB med 408 miljoner kr i affärsvärde
  • Dalkia Sverige AB med 369 miljoner kr i affärsvärde
  • Riksbyggen ekonomiska förening med 243 miljoner i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen fastighetsförvaltning (SNI-kod 68320) är:
Locum AB, Dalkia Sverige AB, Riksbyggen ek för, Primär Fastighetsförvaltning AB, HSB Stockholm ek för, KBAB Service AB, HSB Skåne ek för, Fastighets AB Lilium Linköping, HSB Sydost ek för, HSB Södermanlands län ek för.

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

 

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.