13
aug
2013

Värdet på branschen för marknads- och opinionsundersökningar på den offentliga marknaden uppgår till 118 miljoner kronor

DoubleCheck har gjort en unik kartläggning över den offentliga marknadens storlek. Totalt har Sveriges kommuner och landsting betalat ut 555 miljarder kronor till sina 177 600 leverantörer under 2012. Inom branschen marknads- och opinionsundersöknigar finns 97 leverantörer som tillsammans har fakturerat Sveriges kommuner och landsting 118 miljoner kronor under 2012.

De tre största leverantörerna är:

  • Markör Marknad & Kommunikation AB med 23 miljoner kr i affärsvärde
  • Ipsos Sweden AB med 13 miljoner kr i affärsvärde
  • Krux Sweden AB med 11 miljoner i affärsvärde

De tio största leverantörerna till offentlig marknad inom branschen marknads- och opionionsundersökningar (SNI-kod 73200) är:
Markör Marknad & Kommunikation AB, Ipsos Sweden AB, Krux Sweden AB, Visma OPIC AB, GfK Sverige AB, Universum Communications Sweden AB, ScandInfo Marketing Research AB, Pilen Marknadsundersökningar AB, TNS SIFO AB samt CMA Research AB.

 

Faktaruta
DoubleChecks marknadsrapport baserar sig på verifikat från samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror under 2012, totalt är 177 600 leverantörer identifierade. Detta innebär att de 555 miljarder som betalats ut är en bruttokostnad, varav 243 miljarder betalats ut från landstingen och 312 miljarder från kommunerna. Informationen finns nedbruten både på bransch och geografiskt. Tillvägagångssättet ger en exakt bild av utbetalningar vilket efterfrågats i debatten kring den offentliga marknadens totala värde.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Tamm, vd DoubleCheck, 070-712 43 57, fredrik.tamm@doublecheck.se
Daniel Broberg, Informations och pressansvarig DoubleCheck, 0708-99 27 27, daniel.broberg@doublecheck.se

 

Om DoubleCheck AB
DoubleCheck är en ledande marknadskonsult på den offentliga marknaden. Med kunskap, erfarenhet och lösningar påverkar vi den offentliga marknaden. Vi skapar förutsättningar för fler sunda, trygga och långsiktiga affärer. Vi hjälper också företag att etablera sig på den offentliga marknaden. Verksamheten är uppdelad inom tre affärsområden: Rådgivning, analys och Marknadsinstitutet. www.doublecheck.se.

Vill du läsa mer om hur den offentliga marknaden fungerar, klicka här!

 

Om Marknadsrapporten
Rapporten om den offentliga marknaden baseras på samtliga kommuner och landstings leverantörsreskontror. Den ger en exakt bild över alla utbetalningar. Informationen har kompletterats med bransch och företagsinformation för att ge en exakt jämförelse mellan branscher och konkurrenter. De största leverantörerna i rapporten är: NCC Construction, Keolis, Apoteket Farmaci, Skanska, Nobina, Peab, Martin & Servera, Atea, MTR Stockholm, YIT, Menigo Foodservice.