Nationella insamlingsprojektet

Nationella insamlingsprojektet

DoubleCheck bevakar och samlar kontinuerligt in fakta om den offentliga marknadens affärer. Under de fyra år har fokus varit insamling av data över stat, kommun och landstings totala inköp. Resultaten finns samlade i den egna databasen som idag innehåller information om ca 300 000 företags affärsvärden för en stor del av den offentliga marknaden. Varje leverantör är sökbar med information om vilka som är leverantörens kunder tillsammans med ett antal intressanta nyckeltal för djupare marknadsbedömningar.

Informationen ligger till grund för det förädlingsarbete som genomförs av DoubleCheck och som i sin tur görs tillgänglig för DoubleChecks kunder i form av kundanpassade beslutsunderlag, konkurrentanalyser m.m.

Läs vidare om DoubleChecks Marknadsdatabas