Fredrik Tamm

Fredrik Tamm
Seniorkonsult / Partner

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 0707-12 43 57
fredrik.tamm@doublecheck.se

Fredrik Tamm är seniorkonsult och ansvarig partner för DoubleCheck AB.
Fredrik har sedan början av 2000-talet aktivt arbetat för sundare affärer på
den offentliga marknaden.

Fredrik är en flitigt anlitad föredragshållare, krönikör, konsult och rådgivare
samt håller även i bolagets företagsanpassade utbildningar med fokus på
den offentliga affären. Ofta anlitad som sakkunnig och referenspunkt inom
offentliga marknaden.

Kärnkompetens

  • Sakkunning om den offentliga affären samt affärsutveckling.
  • Utbildare, talare, krönikör och debattör.
  • Personlig rådgivare till ansvariga beslutsfattare.
  • Stor kunskap om anbud och överprövningar.
  • PR och analys med fokus på industriföretag och tjänstebranschen.