Mikael Prenler

Mikael Prenlser
Seniorkonsult

DoubleCheck Consulting AB
Tel: 070-524 24 61
mikael.prenler@doublecheck.se

Mikael Prenler är seniorkonsult med inriktning på affärsutveckling mot den
offentliga marknaden. Han har mer än tio års erfarenhet från anbudsarbete,
omfattande framtagande och kvalitetssäkring av anbud, projektledning av
anbudsprojekt och rådgivning. Mikael Prenler har en bakgrund från offentlig
verksamhet inom kollektivtrafikområdet
Mikael är en god stilist och har varit delaktig som ”Bid Writer” i flera
stora upphandlingsprojekt i miljardklassen, såsom Öresundstågstrafiken
och Stockholms tunnelbana.

Kärnkompetens

  • Lång erfarenhet av myndighetssverige, såväl anställd som konsult.
  • Strategiskt beslutsstöd i offentlig upphandling.
  • Projektledning av anbudsprojekt.
  • Disposition, uppställning och produktion av anbud.
  • Kvalitetssäkring av anbud.
  • Främsta fokus på transporter och infrastruktur, framför allt kollektivtrafik.