Modellen

Bilden av den offentliga marknaden

Sedan 2013 har modellen för den offentliga marknaden funnits beskriven och publicerad. Bland annat finns den som definition på Wikipedia och som grund för Dagens Samhälles kortfilm om hur den offentliga marknaden fungerar. Två av DoubleChecks konsulter är skapare av denna modellbeskrivning som förändrat synen på hur de offentliga affärerna görs.

Idag är det inte längre de juridiska processerna som är i fokus i den offentliga affären. Det är möjligheten att påverka inköpen som resulterar i bättre offentliga affärer. Med ökad kunskap om affärernas storlek, hur de görs, och vem som gör dem, skapar DoubleChecks konsulter ett strategiskt försprång och ett unikt mervärde för sina kunder.