White Paper

White Paper

DoubleCheck arbetar ständigt med att få till en bättre fungerande offentlig marknad.

En del i arbetet är att vidareutveckla och förädla den marknadsbeskrivning som två av DoubleChecks konsulter författat i det Whitepaper som definierar den offentliga marknaden.

Beskrivningen försöker inte på något sätt beskriva den enda bilden av hur den offentliga marknaden kan eller bör fungera. Men den ger en insikt i varför den offentliga affären inte alltid varit i fokus.

Den förklarar också att det görs affärer och inte bara upphandlingar för att den offentliga sektorn ska fungera. Hur affärerna kan påverkas visualiseras i den modellbild som sammanfattar den offentliga affärsprocessen. Detta är samma modellbild som ligger till grund för DoubleChecks konsulter i arbetet att leda kund till fler och bättre offentliga affärer.

Ladda ned whitepaper

Ange dina uppgifter för nedladdning:

    Ditt namn

    Din E-postadress